Matěj Műller

pianist and composer


Počet roků, po které se intenzivně věnuji výuce klavíru. Vždy zábavnou formou, efektivními metodami a především individuálním a osobitým přístupem. V předávání hudebních dovedností ostatním jsem se našel a je to něco, k čemu přistupuji zodpovědně a s úctou.


Tolik mám doposud na svém kontě vlastních klavírních skladeb. Některé z nich jsou veřejně dostupné, jiné na svoji nahrávku teprve čekají. Každá z nich však popisuje určité období v mém životě a má v mém srdci své místo stejně jako příběhy, jež jsem do nich ukryl. 


Taková řádka let uplynula od mého prvního kontaktu s klavírem, ke kterému došlo shodou náhod a příznivých okolností již v mateřské školce. Před sedmnácti lety jsem se podle sluchu naučil první písničky a po nějaké době začal navštěvovat základní uměleckou školu, která mě dovedla až ke studiu na Konzervatoři v Plzni.
 


Tak dlouho se věnuji aktivnímu živému hraní. Má hudba zněla v hotelích, kavárnách, restauracích, na lodi, v Českém rozhlase i České televizi. Každý rok pořádám svůj autorský koncert, na kterém uvádím novinky, jež jsem za posledních dvanáct měsíců napsal.