Bez zkreslení

21.01.2017

Bez zkreslení je skladba, která se snaží co nejvýstižněji a nejbouřlivěji vyjádřit emoce a pocity. Je v ní ukryto zklamání až vztek. Využívá i klasické harmonie. Objevuje se v ní spousta disonantních souzvuků a postupů.

Jde pravděpodobně o moji nejdepresivněji působící skladbu, dominuje jí chlad, surovost a tónová oblost. Název by měl umocňovat všechny dojmy, které z ní mohou být vznešeny, bez jakéhokoli zkreslení - bez jakýchkoli výmluvných nebo krycích manévrů - čistý proud emocí.