Časová smyčka

25.08.2017

Časová smyčka je skladba, která vzešla z prázdninové atmosféry. Zamýšlí se nad tématem cyklu času. Stále máme čtyři roční období, 365 dní v roce, v tom 52 týdnů, z nich 12 měsíců, ve dni 24h. Každý život začíná narozením, probíhá vývojem a končí smrtí. Všichni se tak nacházíme v časové smyčce. To je hlavní téma na které má skladba naráží.

Stejně jako se opakují dny a noci, opakují se i historické události, pohnutky v myšlení lidí a tak dále. Hlavní motiv skladby onu smyčku vyjadřuje a dostatečně charakterizuje. Téma prostupuje všemi částmi skladby a zachovává tak její nezaměnitelný cíl - popsat opakovatelnost a návratnost.