Naděje

15.12.2014

Skladba s názvem Naděje je vůbec první skladbou, kterou jsem napsal, a to ve svých patnácti letech. Vznikla jako důsledek požadavků k přijímacímu řízení na Konzervatoř. Stala se skladbou, která v roce 2014 odstartovala sérii náhod, jež vedly ke stabilní produkci a sledu dalších a dalších skladeb. Svůj název si vysloužila právě situací, ve které jsem se nacházel v době, kdy jsem ji psal - nadějí na úspěch u přijímacích zkoušek na střední školu.

V době kdy vznikla, znamenala určitý průlom v mém dosavadním působení na poli hudby. Dovolila mi proniknout do světa harmonie, vztahů mezi jednotlivými akordy, do modulací a do práce s tématem. Do té doby jsem nad hudbou v tomto ohledu nepřemýšlel, spoustu věcí jsem nevnímal a nepokládal je za důležité.

Společně s vybraným klavírním repertoárem se stala součástí úspěšného absolvování zkoušek a otevřela tak bránu do nového světa - hudebního. Po přijmutí na Konzervatoř se mi naskytla možnost začít se věnovat pouze hudbě a naplno.

V těsném sledu za sebou začaly vznikat nové hudební počiny - Svítání nad oceánem, Nepochopen nebo Vzlet bílé holubice. Tyto skladby položily základy mé další tvorby. V nich došlo poprvé k experimentování s tématy, k práci s akordickými vazbami a mnohými dalšími věcmi.

Naděje se stala skladbou, která odstartovala moji vlastní klavírní tvorbu a zdokonalování v harmonických i dalších otázkách, které hudba nabízí. I z tohoto důvodu se na plánovaném albu bude nacházet na prvním místě.