Kouzlo v nás

13.03.2019

Kouzlo v nás je skladbou, která vznikla jako speciální překvapení pro můj druhý autorský koncert, který se konal 13. března 2019. Šlo z mojí strany o jakousi formu poděkování za přízeň všech přátel, známých a dalších návštěvníků a zároveň o ocenění všech mých spolupracovníků, kteří se podíleli na přípravě a provedení koncertu s pořadovým číslem dvě.

Tato skladba by měla vyjadřovat hřejivé pocity vděčnosti, srdečnosti a upřímnosti. Je dárkem pro všechny mé posluchače a připomíná nám, že v každém se skví nějaké osobní kouzlo, které je třeba ocenit a přistupovat k němu se zodpovědností a respektem.