Matěj Műller & hosté 2 2019

13.03.2019

Dne 13. března se opět v prostorách Západočeského muzea v Plzni konal můj druhý autorský koncert, na kterém byly představeny hudební novinky za posledních 12 měsíců.


Ve středu 13. března 2019 se uskutečnil můj druhý autorský koncert. Uvedl jsem na něm všechny skladby, které jsem v rozmezí jednoho roku, jenž uplynul od minulého koncertu, napsal.

Zazněly mimo jiné také mé nejúspěšnější skladby všeobecně - jako Přátelství, nebo Pohlazení. Z nových skladeb pak Peřeje smutku, Pohled do prázdnoty, Brána do nebes nebo Mrazivý dotyk.

Příjemnou atmosféru doplnily mimo jiné skladby All of me od Jona Schmidta a Assault on the Pacific od Naoki Satóho jako vzpomínka na padlé vojáky v druhé světové válce.

Jako přídavek pak zazněla hudba maďarského skladatele Tamáse Deáka z animovaných seriálů Jen počkej, zajíci! a Rodina Smolíkových.

Jako hosté vystoupili Klára Kaiserová, Eliška Dedková, Izabela Tomiová, Ema Vecková, Zuzana Sobotková, Marie Toporčáková, Kateřina Švecová, Marie Kordíková, Viktorie Kubálková, Michal Kořánek, Jiří Schleiss a Benjamin Faflík.