Na cestě za obzor

26.06.2023

SKLADBA ČEKÁ NA SVÉ ZVEŘEJNĚNÍ

Skladba Na cestě za obzor vznikala, na rozdíl od jiných děl v mé tvorbě, velmi dlouhou dobu. Její „vývoj“ se vlekl prakticky v údobí dvou měsíců. Je velmi netypická, ať už svým charakterem, nebo celkovým zpracováním. Odkazuje na cestu, která jednou čeká nás všechny, do míst, která nám zatím nikdo nedokázal popsat.

Kompozice se nese v duchu konstantního smutečního doprovodu, který je rozvíjen odbočkami v podobě smutné a úlevové myšlenky, jež odvádí pozornost od podstaty věci. Spojovací část symbolizuje pomyslné kroky směrem do nebe, samotný závěr je pak pojat v relativně pompézním stylu a završuje tak celkové poslání díla.

______
Věnováno všem blízkým, kteří se již nachází za obzorem