Nový svět

02.08.2015

Skladba Nový svět přinesla znovu nový rozměr mé tvorbě. Vzhledem k tomu, že jde v pořadí o moji šestou skladbu vzniklou v srpnu roku 2015, stanovoval jsem si již nějaké cíle a u daných skladeb jsem měl určitou představu předem - podobně jako zde.

Mým cílem před psaním tohoto kusu bylo dosáhnout rozmanité a přitažlivé melodie v nejopotřebovanější tónině C dur. Od samého začátku jsem tedy směřoval myšlenky právě do práce s tímto nápadem. Nakonec se vše vydařilo nad očekávání, přestože zpočátku se mi jevil tento cíl jako nesplnitelný.

Nový svět se stal spojnicí mezi náhodnou tvorbou se změtí nápadů a jejich kombinování a mezi promyšlenou hudební i stavební strukturou celého celku. Znamenala zlomový bod pro další vývoj mých skladeb. Zanedlouho přišla skladba Tajemno a za ní byla vydána jedna nejúspěšnější skladba s názvem Přátelství.

Tuto skladbu s těmi dalšími pojí hlavně přirozenost, nově objevená schopnost sdělovat prostřednictvím tónu a melodie vlastní pocity a možnost kódovat své myšlenky právě do skladeb skrze klaviaturu. Z pohledu vývoje jde v té době pravděpodobně o nejinvenčnější skladbu, jež přinesla nepočitatelnou míru poznání a položila základní pilíře a charakteristiku celého mého díla.