Pohled do prázdnoty

30.09.2018

Pohled do prázdnoty je skladba, která byla dokomponována posledního září roku 2018. Její hladký nástup ve spojitosti s kosmickou harmonií by měly onu prázdnotu plnohodnotně symbolizovat a dodat poslechu pocit statického vnímání nicoty - mírné napětí, které se mísí s prázdnem (jež ale ve vyjádření hudbou působí plně).

Je další skladbou v řadě nové formy, kterou jsem ve své tvorbě začal uplatňovat, a to je kombinace klavíru se syntetickými zvuky v pozadí, které celou skladbu prolínají. Již pět dní po svém vydání se stala jednou z mých nejúspěšnějších skladeb, jak po stránce hodnocení, tak po stránce dosahu.

Ve své době je odrazem vrcholu mojí kompoziční práce, hvězdou na obzoru dlouhé cesty za úspěchem.