Přátelství

15.12.2015

Skladba Přátelství, jež byla zkomponována v prosinci roku 2015 jako vánoční dárek dvěma úžasným lidem, je dosud jedním z nejúspěšnějších hudebních děl mojí tvorby. Za krátkou dobu si získala spoustu pozitivních ohlasů a velké množství zhlédnutí.

Jejím cílem bylo od začátku vystihnout a hudebně ztvárnit fungující přátelství a všechna jeho pozitiva, která společně s klidem a úlevou do života vnáší. Skladba se line v příjemném a pohodlném tempu, což celou myšlenku umocňuje.

V současné době jde o skladbu, která zazněla v mém osobním podání na největším množství akcí ze všech mých skladeb. Již tradičně s ní symbolicky začínám všechna svá živá vystoupení a koncerty všech druhů. Má nezaměnitelné místo v mojí tvorbě i mém srdci a chovám k ní silné osobní pouto. Svého uvedení se dočkala mimo jiné v Českém rozhlase.

____
Věnována Elišce Dedkové a Izabele Tomiové