Relativita

22.10.2016

V říjnu roku 2016 vznikla má další skladba s názvem Relativita. Její název by měl znovu přesně vystihovat její poslání a charakter. Staví na tom, že veškeré poznatky a věci na světě jsou relativní, včetně pravdy a lži. Hudebně jsem tento fakt vyjádřil úskoky, plachou hudbou, která určitým způsobem říká jednou to a jednou něco jiného.

V době svého vzniku předčila v poslouchanosti starší skladby. Na koncertech ji příliš nezařazuji, ale zazněla například při autorském čtení sci-fi příběhů. Jde o skladbu, která jasně ví, co ztělesňuje a dává to najevo každým svým tónem.