Silvestr v hotelu Continental 2016

31.12.2016

Stejně jako loni jsem se i tentokrát v poslední den roku 2016 uvedl klavírním večerem v plzeňském hotelu Continental.


I letos jsem v prvorepublikové restauraci hotelu Continental odehrál téměř pětihodinový silvestrovský večer plný českých i zahraničních skladeb a autorů. 

Velkou část programu tvořila stále se rozšiřující moje vlastní tvorba. Zazněly skladby Přátelství, Naděje, Nepochopen i Svítání nad oceánem.