Vědecká rada FST ZČU 2019

01.10.2019

Prvního října jsem zahrál na slavnostním zasedání vědecké rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v plzeňském Parkhotelu.


Na začátku října jsem měl tu čest objevit se hudebně na zahájení slavnostního zasedání vědecké rady Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni v plzeňském Parkhotelu.

Vědecká rada byla svolána u příležitosti oslav sedmdesáti let od založení technického školství v Plzni. Na konferenci promluvila řada významných profesorů z České republiky i sousedního Slovenska a Německa. Zúčastnil se také primátor města Plzně, pan Martin Baxa.