Svítání nad oceánem

29.04.2015

Svítání nad oceánem je v pořadí má druhá skladba, kterou jsem napsal v dubnu roku 2015. Jednalo se o první experiment s harmonií a ve zcela první nahrávce, která byla pořízena, byly použity smyčce jako podklad. Skladba byla několikrát přepracována. Její téma bylo v průběhu uplatněno jako "vzpomínkový motiv", jenž se mnohokrát vracel za příhodných situací.

Na původním kanálu, kde se nacházely všechny mé hudební pokusy, vyšla tato skladba hned dvakrát. Vůbec poprvé s klavírním zvukem podpořeném smyčci a podruhé měla elektronickou podobu, která měla určitým způsobem připomínat atmosféru, jež jsem se jí snažil vdechnout.

Má druhá skladba se poněkud rychle ujala, byla pro mě novým a dalším impulsem pro pokračování v práci. Neboť se jednalo z harmonického hlediska o další pokus, podobně jako Naděje, byla i tato skladba zkomponována v tónině a moll za využití běžných postupů a přechodů.

Od samého počátku skládání vlastních melodií se začal rýsovat charakter, který lze jen s těží u některých mých skladeb nerozeznat. Postupem času jsem si vytvořil svůj vlastní způsob postupů melodie a jejího obohacování. Bylo jasné, že má tvorba nebude přehnaně invenční a bude působit spíše relaxačním a uklidňujícím dojmem.

Svítání nad oceánem je skladba popisující atmosféru při východu slunce. Má navodit jemné napětí, jež je zároveň příjemné a současně láká poznat celou situaci do detailu. Refrénový motiv naznačuje samotný východ slunce, úvodní a závěrečná část s mezihrami popisují proces východu a naznačují vzdálenost, kterou záře naší hvězdy musí podniknout než se dostane na Zem.

Určitě se jedná o skladbu, která dala mému psaní nový rozměr a posunula ho opět o krok vpřed.