Píseň větru

25.04.2022

PÍSEŇ ČEKÁ NA SVÉ ZVEŘEJNĚNÍ

V poslední části dubna 2022 jsem napsal novou píseň, a to doslova Píseň větru. Ta se nese v určitém melancholickém duchu a svojí tesknou melodií, ruku v ruce s textem, popisuje pocit osamění a momentu, kdy je dotyčný zapomenut a nikdo si ho nevšímá, navzdory vývoji, který tomu předcházel.

Píseň je zasazena do přírodního prostředí a odtud vzešla také inspirace. Hlavní postavou je v tomto případě vítr, který zpívá a vaje ze všech sil, ale ani přesto ho nikdo neslyší, i když by si to on sám moc přál. Pozastavuje se tak nad myšlenkou vlastní existence, ukazuje marnotratnost lidí a ukládá se ke spánku, protože se nechce nikoho doprošovat o pozornost, s nadějí, že jednou jeho krásu někdo objeví a on - pokud nebude příliš pozdě - bude moci znovu dout spokojeně přírodou.