Tamás Deák - projekt 2019

20.03.2019

V průběhu roku 2019 jsem se věnoval projektu "oživení" hudby maďarského skladatele Tamáse Deáka, jehož hudbu zná celý svět, ale osobnost takřka nikdo.


Když jsem po prvním úspěšném autorském koncertu v roce 2018 uvažoval o rozsáhlejším projektu, kterému bych se mohl věnovat pro rok následující, nečekal jsem, jak rychle mě náhoda přivede k Tamási Deákovi.

Tento dvaadevadesátiletý maďarský hudební skladatel je totiž autorem hudby k světoznámým seriálovým pohádkám Jen počkej, zajíci! a Rodina Smolíkových. Hudba mě natolik zaujala, že jsem začal pátrat, za jakých okolností vznikala a kdo vlastně sám Tamás Deák je.

Díky spolupráci s česko-maďarským kulturním centrem jsem se nakonec dostal ke kontaktu přímo se skladatelem. Ten měl velkou radost, že o jeho hudbu někdo jeví zájem a popřál mi hodně štěstí se zamýšleným projektem.

Podle sluchu jsem zapsal partituru pro menší orchestr, která zpracovávala právě jeho nejznámější melodie. Tu jsem nechal nakonec nechal v hezké vazbě i vydat. Dále jsem, na základě všemožných útržků z archivů, sestavil jeho podrobný životopis a přispěl k opravě dezinformací, jež byly uvedeny na mnoha internetových serverech.

Bez skvělého zázemí a spolupracujících hudebníků bych tento projekt nikdy nemohl zrealizovat. Největší poděkování patří těmto lidem:

Klára Kaiserová - klavír                       Eliška Dedková - kytara
Marie Toporčáková - housle              Marie Kordíková - flétna
Ema Vecková - housle                        Kateřina Švecová - housle
Zuzana Sobotková - kontrabas         Izabela Tomiová - zpěv
Benjamin Faflík - bicí                         Jiří Schleiss - zpěv
Michal Kořánek - klavír                      Viktorie Kubálková - violoncello 
Filip Vavřička - zvuk