Úspěšný školní rok 21/22

30.06.2022

Školní rok 2021/2022 uplynul rychleji, než jsem si vůbec uměl představit. Přinesl s sebou řadu důležitých událostí i mezníků a o ty bych se s Vámi rád podělil v následujícím článku.


Soutěže

Jednou z velkých novinek se pro mě staly soutěže v rámci Základní umělecké školy. Naše děti v průběhu školního roku vyrážely bojovat o ta nejlepší možná umístění v okrese, kraji, ale i v celé České republice. Já jsem tak vůbec poprvé doprovázel na cestách děti hrající na flétnu ze třídy Lenky Tegiové Kořínkové, na pozoun ze třídy Jakuba Svobody a na lesní roh ze třídy Jiřího Kodajka. 

Nejen, že všichni zmínění získali krásné ceny a obsadili zasloužená místa, ale z ocenění jsem se mohl hned třikrát radovat i já jako korepetitor. A to je něco, čeho si nesmírně vážím. Byla to totiž moje vůbec první zkušenost s korepeticemi na soutěžích a fakt, že porota ocenila i můj výkon, mě v mojí práci značně podpořil a dodal potřebnou chuť do další práce obecně.

První absolventka

Další - pro mě zcela novou - záležitostí se stal absolventský koncert, který se konal 18. května v Západočeském muzeu v Plzni, tedy na místě, kde pořádám své vlastní autorské koncerty. Přivedl jsem totiž k absolventskému koncertu svoji historicky první absolventku, Barboru Fajfrlíkovou. Přestože jsme společně trávili čas na hodinách pouze v posledních dvou letech, udělali jsme společně obrovský kus práce a toto prvenství už jí nikdo nesebere. Těším se na další takové chvíle.

Komorní tvorba

Školní rok 2021/2022 přinesl také mnohé nové zkušenosti v oblasti autorské práce a komponování. Navzdory tomu, že jsem již v dřívější době koketoval s myšlenkou napsat něco pro více nástrojů, než jen pro klavír, teprve začátkem roku 2022 jsem se k něčemu takovému naplno odhodlal a vytvořil tak opravdu první cyklus pro flétnu a klavír, jenž jsem pojmenoval Tajemství flétny, a který sestává ze tří části, a to Říční pramen, Úkryt v lese a Ranní shon.

Na konci školního roku jsem byl osloven, abych napsal dětem z naší základní umělecké školy cykly skladeb pro složení flétna, klarinet a klavír; čtyři flétny a klavír; dvě flétny klavír, se kterými by mohly vyrazit v příštím roce na soutěž. V současné době tak vzniká cyklus Země zapomnění pro první zmíněné uskupení a cyklus Život v ptačím stromě pro čtyři flétny klavír. Jakmile to bude možné, rozhodně bude jejich bližší popis uveřejněn.

Autorský koncert MM & hosté 3

Po téměř třech letech se uskutečnil během zmíněného školního roku také můj další autorský koncert, který se pyšnil číslovkou 3. Společně se mnou vystoupilo deset hostů a byl to skutečně jeden z nejkrásnějších večerů v mém životě. Doufám a pevně věřím, že další autorský koncert již neovlivní něco podobného jako pandemie covidu a bude se tak moci uskutečnit v prvním naplánovaném datu, možná již v roce 2023.