Země zapomnění

31.07.2022

CYKLUS ČEKÁ NA SVÉ ZVEŘEJNĚNÍ

V průběhu května 2022 jsem byl osloven, abych napsal pro žáky naší základní umělecké školy cyklus pro flétnu, klarinet a klavír, se kterým by mohli v roce následujícím vyrazit na soutěž v komorní hře. Vznikl tak cyklus o třech částech, jenž získal jméno Země zapomnění.

1) Allegro con fuoco

První část se nese v duchu ohnivého allegra, o nějž se stará svými motivy klavír společně s jiskřivými melodiemi ve flétně a klarinetu. Celé Allegro con fuoco prochází vývojem od neurčitého začátku, přes direktivnější pochodový motiv, až po předfinální zklidnění z něhož vyzařuje tajemno. To nakonec završí návrat pochodového motivu v modulaci a závěrečné vyvrcholení.

2) Andante

Druhá část reprezentuje klid, smíření a vracející se vzpomínky, dá se říct, že sama o sobě ztělesňuje Zemi zapomnění v té nejbližší možné podobě. Melancholii počátku střídá hřejivý hlavní motiv, který jako by dával naději v to, že slunce znovu vyjde a zalije svými paprsky obzor. Váhavý most, který spojuje střední a závěrečnou část, ústí ve finální a široce zbarvené zaznění refrénové sekce.

3) Presto

Poslední část charakterizuje výrazný klavírní motiv, do kterého se postupně přidávají střídající se melodické hříčky flétny a klarinetu. Následuje moment, kdy si začnou tyto dva sólové nástroje odpovídat, a to až do chvíle, než hlavní iniciativu znovu přebere klavír, který uvede zopakování hlavního tématu, společně pak Presto dohrají až do konce.