Životní vzdor

18.03.2022

SKLADBA ČEKÁ NA SVÉ ZVEŘEJNĚNÍ

V polovině března roku 2022 jsem dopsal instrumentální klavírní skladbu s názvem Životní vzdor, se kterou jsem od začátku počítal jako s hlavním přídavkem pro svůj třetí autorský koncert, který se konal o dva týdny po jejím vzniku.

Skladba začíná poklidně a její úvodní tóny nejeví známky melancholie nebo smutku. V pozdější fázi však klidnou hladinu vystřídají vlny, které gradují až do bouře, která ztělesňuje onen životní vzdor. Téma refrénu se navíc při prvním znění představí jen náznakem, jeho plná forma zazní až v samotném závěru po mohutné modulaci.

Jde o jednu z nejbouřlivějších skladeb, kterou jsem kdy napsal a nese přesně takové poselství, jak zní její název. Šlo o pocity a myšlenky, které jsem tou dobou intenzivně prožíval.