Zklamání

16.04.2016

V dubnu 2016 vznikla současně se Vzpomínkou v týdenním rozmezí ještě jedna skladba s názvem Zklamání. Její charakter je jedním z nejsmutnějších a nejchladnějších z mých skladeb vůbec.

Stala se první skladbou, která okamžitě (a jako jediná) získala svůj notový zápis. Vůbec poprvé došlo ke kombinování a použití dvou různých tónin, využití mimotonálních dominant a jednou z velkých předností této skladby je její členitý refrén jež je postaven na sedmi různých akordických obratech v důmyslném pořadí.

Zklamání je jednou ze skladeb, která nebyla věnována nikomu. Pouze shrnuje mé pocity z výše zmíněné doby, jež jsou tradičně zakódovaný v hudebním obalu. Každý si tak můžu vymyslet vlastní představu a dosadit do daných pasáží své vlastní emoce a události jemu vlastní.